วันที่ 3 การอบรม สำหรับหลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง

วันที่ 3 การอบรม สำหรับหลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง

วันที่ 3 ของการอบรม สำหรับหลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.2562 หลักสูตรในภาคเช้าวันนี้ เป็นโภชนาการสำหรับการกีฬา อาหารที่เหมาะสมก่อนแข่ง/หลังแข่ง โดย ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ และช่วงบ่าย เป็นวิทยากรจากสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จากการกีฬาแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
#สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
#ThailandTAWA
#การกีฬาแห่งประเทศไทย
#กองทุนพัฒนากการกีฬาแห่งชาติ
#DCATDopingControlAgencyofThailand

Close Menu