วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2563

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2563

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2563 ขอทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักกีฬา สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2563 ขอทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักกีฬา สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

โพสต์โดย Thailand TAWA เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2020
Close Menu