ร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย คุณดรุณี ชนะกุลวงศ์ ภรรยาของคุณ ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา ประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ)

ร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย คุณดรุณี ชนะกุลวงศ์ ภรรยาของคุณ ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา ประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ)

ร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติคนที่ 1 (นายกกิตติมศักดิ์และประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ), พลเอก ชัยณรงค์ หนุนภักดี นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ, พลอากาศเอก จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ, พลโทพิบูลย์ วิเชียรวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ, นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ, ร่วมด้วยพันโทหญิง อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ พร้อมคณะ ร่วมงานฌาปนกิจ คุณดรุณี ชนะกุลวงศ์ ภรรยาของคุณ ไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา ประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ) ตั้งแต่คืนวันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หลังจากที่สวดพระอภิธรรมและเก็บร่างครบ 100 วัน ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (13 ก.ค.)

Close Menu