รุ่นนี้คนเดียว 3 ทองเหมือนกัน “สุมาลี” จัดให้ 81 ก.ก.ยุวชนหญิง อีแกตยุวชนชิงแชมป์ปทท. 2562

รุ่นนี้คนเดียว 3 ทองเหมือนกัน “สุมาลี” จัดให้ 81 ก.ก.ยุวชนหญิง อีแกตยุวชนชิงแชมป์ปทท. 2562

###… รุ่นนี้คนเดียว 3 ทองเหมือนกัน “สุมาลี” จัดให้ 81 ก.ก.ยุวชนหญิง อีแกตยุวชนชิงแชมป์ปทท. 2562…####

… รุ่นรองสุดท้ายของระดับยุวชนเป็นรุ่น 81 ก.ก.ยุวชนหญิงมีจอมพลังลงประลองกันถึง 8 คน

… ผล สุมาลี ไวยุวัฒน์ ของรร.กีฬาจ.ชลบุรีทีมเอ คว้าไป 3 เหรียญทอง ท่าสแนตช์ยกได้ 69 ก.ก.(62, 66, 69 ก.ก.) คลีนแอนด์เจิร์ค 87 ก.ก.(80, 85, 87) น้ำหนักรวม 156 ก.ก.

… เหรียญเงิน กัญญารัตน์ สังข์เงิน(ร.ร.กีฬาจ.นครสวรรค์ทีมเอ) สแนตช์ 68 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค 86 ก.ก. น้ำหนักรวม 154 ก.ก.

… เหรียญทองแดง บุษยมาส สงวนศักดิ์(ร.ร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี) สแนตช์ 67 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค 81 ก.ก. น้ำหนักรวม 148 ก.ก.

Close Menu