ยกเหล็กไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ปสบภัยพี่น้อง สปป.ลาว

ยกเหล็กไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ปสบภัยพี่น้อง สปป.ลาว

 

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มอบเงิน 50,000 บาท ให้ นายอุคำ แสงแก้วมีชัย อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวลาว ที่ประสบพิบัติภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียนและเซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก ทำให้พี่น้องประชาชนชาวลาวได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน สูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือนถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยพลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ อุปนายกสมาคม พร้อมด้วย พันเอก ศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ฯ เป็นผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นำเงิน จำนวน 50,000 บาท ไปมอบให้กับนายอุคำ แสงแก้วมีชัย อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แยกเหม่งจ๋าย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวลาว ที่ประสบพิบัติภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียนและเซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก ทำให้พี่น้องประชาชนชาวลาวได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน สูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือนถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ เพราะสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่าในฐานะที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน ทุกครั้งที่ต่างฝ่ายต่างเกิดปัญหาและภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศ ต่างก็แสดงความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันตลอดมา ไม่ทอดทิ้งกัน และในวงการกีฬา ยกน้ำหนักสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือต่อสมาคมยกน้ำหนักของลาวมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งผู้ฝึกสอนไปอบรมให้ความรู้กับผู้ฝึกสอนของลาว การให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก การเชิญและการให้การสนับสนุนนักกีฬายกน้ำหนักของลาวเข้ามาร่วมการแข่งขันภายในประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้น เมื่อพี่น้องประชาชนชาวลาว ส่วนหนึ่งต้องมาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีและโดยหลักมนุษยธรรม สมาคมฯ จึงได้พิจารณาและอนุมัติเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ใต้ภาพ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดย พลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ อุปนายกสมาคม พร้อมด้วย พันเอก ศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ ฯ เป็นผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มอบเงิน 50,000 บาท ให้กับ นายอุคำ แสงแก้วมีชัย อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แยกเหม่งจ๋าย เพื่อ จากเหตุเขื่อนเซเปียนและเซน้ำน้อยแตก

Close Menu