ยกเหล็กไทยพร้อมยกมาตรฐานบุคลากรภูมิภาค นำร่องที่ศรีสะเกษ

ยกเหล็กไทยพร้อมยกมาตรฐานบุคลากรภูมิภาค นำร่องที่ศรีสะเกษ

ยกเหล็กไทยพร้อมยกมาตรฐานบุคลากรภูมิภาค นำร่องที่ศรีสะเกษ

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมต่อยอดให้บุคลากรในส่วนภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานความรู้เพื่อพัฒนาวงการกีฬายกน้ำหนักต่อไป หลังจากที่มีการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ และการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นสูง ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 14-16 และ 17-21 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมภูริมาศ จังหวัดระยอง จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการกระจายความรู้สู่ระดับภูมิภาค สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯจึงได้สนับสนุนบุคลากรให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขั้นพื้นฐาน โดยเชิญ 4 วิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ นำโดยพันโทหญิงดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมฯ, ส.อ. สุริยา ดัชถุยาวัตร ผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี, นายวินัย คำจีนศรี ผู้ฝึกสอนโรงเรียนละทายวิทยา และ นายไกรสอน ดัชถุยาวัฒน์ ผู้ฝึกสอนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ โดยการอบรมนั้นเน้นที่การดูแลความปลอดภัยสำหรับกีฬายกน้ำหนัก, การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ตลอดจนความรู้ขั้นพื้นฐานในการเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน

จากนั้นในวันที่ 1-5 กันยายน 2563 ได้ให้การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร หลักสูตร”การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขั้นพื้นฐาน ” ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีวิทยากรชุดเดิมเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ทางผู้จัดก็หวังจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านการกีฬาของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีแนวทางที่จะพัฒนากีฬายกน้ำหนักในระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพให้ก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของประเทศเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

Close Menu