ยกน้ำหนัก “อุดรธานีเกมส์” วันรองสุดท้าย ทุบสถิติอีก 3 รุ่น

ยกน้ำหนัก “อุดรธานีเกมส์” วันรองสุดท้าย ทุบสถิติอีก 3 รุ่น

การแข่งขันยกน้ำหนัก กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ที่โรงยิมวอลเลย์บอล มหาววิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันรองสุดท้าย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ผลปรากฎว่า รุ่น 71 กก. หญิง สุวัจนี ม่วงมะเริง จอมพลังเขต 10 กทม. กวาด 3 เหรียญทอง และทำลายสถิติทุกท่า เร่ิมจากสแนทช์ ทอง สุวัจนี ม่วงมะเริง เขต 10 กทม. สถิติ 82 กก., เงิน ณัฐนิชา สาทร เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 70 กก., ทองแดง ศรัณย์พร พรหมสวัสดิ์ เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 67 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง สุวัจนี ม่วงมะเริง เขต 10 กทม. สถิติ 103 กก., เงิน ณัฐนิชา สาทร เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 85 กก., ทองแดง เนตรนภา จิตรคง เขต 1 อ่างทอง สถิติ 81 กก.,น้ำหนักรวม ทอง สุวัจนี ม่วงมะเริง เขต 10 กทม. สถิติ 185 กก., เงิน ณัฐนิชา สาทร เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 155 กก., ทองแดง ศรัณย์พร พรหมสวัสดิ์ เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 147 กก.

 รุ่น 89 กก. ชาย ศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร นักยกลูกเหล็ก เขต 1 อ่างทอง คว้า 3 เหรียญทอง และทำลายสถิติทั้ง 3 ท่า เร่ิมจาก สแนทช์ ทอง ศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร เขต 1 อ่างทอง สถิติ 115 กก., เงิน ครรชิต วงษ์ษา เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 114 กก., ทองแดง ฐิติกร แซ่ตัน เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 112 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง ศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร เขต 1 อ่างทอง สถิติ 151 กก., เงิน ฐิติกร แซ่ตัน เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 150 กก., ทองแดง ครรชิต วงษ์ษา เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 131 กก.,น้ำหนักรวม ทอง ศักร์พรรษวุฒิ เข็มเพ็ชร เขต 1 อ่างทอง สถิติ 266 กก., เงิน ฐิติกร แซ่ตัน เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 262 กก., ทองแดง ครรชิต วงษ์ษา เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 245 กก.

 รุ่น 76 กก.หญิง ดวงกมล คงทอง จอมพลังเขต 3 นครราชสีมา กวาดเรียบ 3 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติได้ทั้งหมด เร่ิมจาก สแนทช์ เหรียญทอง ดวงกมล คงทอง เขต 3 นครราชสีมาสถิติ 95 กก., เหรียญเงิน ธิตินันท์ มอญศรี เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ 75 กก., เหรียญทองแดง กัญญารัตน์ สังข์เงิน เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 64 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ก เหรียญทอง ดวงกมล คงทอง เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 120 กก., เหรียญเงิน ธิตินันท์ มอญศรี เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ 90 กก., เหรียญทองแดง กัญญารัตน์ สังข์เงิน เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 82 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง ดวงกมล คงทอง เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 215 กก., เหรียญเงิน ธิตินันท์ มอญศรี เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ 165 กก., เหรียญทองแดง กัญญารัตน์ สังข์เงิน เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 146 กก.

 และรุ่น 96 กก.ชาย สแนทช์ เหรียญทอง ปฎิพัทธ์ ส้มเช้า เขต 5 เชียงใหม่ สถิติ  113 กก., เหรียญเงิน ประเสริฐศิลป์ ไชยบุดดี เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 112 กก., เหรียญทองแดง จิตติพร ปรีดา เขต 2 ชลบุรี สถิติ 96 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ก เหรียญทอง ประเสริฐศิลป์ ไชยบุดดี เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 141 กก., เหรียญเงิน ปฎิพัทธ์ ส้มเช้า เขต 5 ชียงใหม่ สถิติ 139 กก., เหรียญทองแดง  จิตติพร ปรีดา เขต 2 ชลบุรี สถิติ 115 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง ประเสริฐศิลป์ ไชยบุดดี เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 253 กก., เหรียญเงิน ปฎิพัทธ์ ส้มเช้า เขต 5 ชียงใหม่ สถิติ 252 กก., เหรียญทองแดง  จิตติพร ปรีดา เขต 2 ชลบุรี สถิติ 211 กก.

Close Menu