ยกน้ำหนักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จบวันแรก (23 ม.ค.63)  จอมพลังจาก 7 เขตชื่นมื่น ได้ขึ้นแท่นรับเหรียญรางวัล

ยกน้ำหนักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จบวันแรก (23 ม.ค.63) จอมพลังจาก 7 เขตชื่นมื่น ได้ขึ้นแท่นรับเหรียญรางวัล

 การแข่งขัน ยกน้ำหนัก ในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ณ โรงยิมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ชิง 36 เหรียญ ผลปรากฎว่า

รุ่น 49 กก. ชาย พุทธิพงศ์ ลำพา เขต 4 ขอนแก่น โชว์ความแข็งแกร่งเหมา 3 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติทั้ง 3 รายการ เริ่มจาก สแนทช์ เหรียญทอง พุทธิพงศ์ ลำพา เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 82 กก., เหรียญเงิน อานนท์ ยอดขุนทด เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 81 กก., เหรียญทองแดง สัณหณัฐ ภูมิไชยา เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 75กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค เหรียญทอง พุทธิพงศ์ ลำพา เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 102 กก., เหรียญเงิน สัณหณัฐ ภูมิไชยา เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 93 กก., เหรียญทองแดง ปัฐษพงษ์ ทองสุก เขต. 10 กทม. สถิติ 92 กก., น้ำหนักรวม ทอง พุทธิพงศ์ ลำพา เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 184 กก., เหรียญเงิน สัณหณัฐ ภูมิไชยา เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 168 กก., เหรียญทองแดง ปัฐษพงษ์ ทองสุก เขต. 10 กทม. สถิติ 166 กก.

รุ่น 40 ก.ก. หญิง กุลสตรี กัลยา เขต 1 อ่างทอง คว้า 3 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติทั้ง 3 รายการ  สแนทช์ เหรียญทอง กุลสตรี กัลยา เขต 1 อ่างทอง สถิติ 55 ก.ก., เหรียญเงิน ณัฐชา แก้วน้อย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 51 ก.ก., เหรียญทองแดง ฐิตาพร ตีกา เขต10 กทม. สถิติ 49 ก.ก., คลีน แอนด์ เจิร์ค เหรียญทอง กุลสตรี กัลยา เขต 1 อ่างทอง สถิติ 67 ก.ก., เหรียญเงิน ฐิตาพร ตีกา เขต10 กทม. สถิติ 62 ก.ก., เหรียญทองแดง ณัฐชา แก้วน้อย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 61 ก.ก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง กุลสตรี กัลยา เขต 1 อ่างทอง สถิติ 122 ก.ก., เหรียญเงิน ณัฐชา แก้วน้อย เขต 2 ชลบุรี สถิติ 112 ก.ก., เหรียญทองแดง ฐิตาพร ตีกา เขต 10 กทม. สถิติ 111 ก.ก.

รุ่น 55 ก.ก.ชาย อภิชาติ บุญมั่น เขต 3 นครราชสีมา คว้า 3 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติทั้ง 3 รายการ เริ่มจาก สแนทช์ เหรียญทอง อภิชาติ บุญมั่น เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 108 ก.ก., เหรียญเงิน กฤษดา วงศ์สระ เขต 10 กทม. สถิติ 90 ก.ก., เหรียญทองแดง เด่นภูมิ สอนอ่อน เขต 2 ชลบุรี สถิติ 85 ก.ก., คลีน แอนด์ เจิร์ก เหรียญทอง อภิชาติ บุญมั่น เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 125 ก.ก., เหรียญเงิน ฉันทวัฒน์ พฤตินอก เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 111 ก.ก., เหรียญทองแดง เด่นภูมิ สอนอ่อน เขต 2 ชลบุรี สถิติ 111 ก.ก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง อภิชาติ บุญมั่น เขต 3 นครราชสีมาสถิติ 233 ก.ก., เหรียญเงิน เด่นภูมิ สอนอ่อน เขต 2 ชลบุรี สถิติ 196 ก.ก., เหรียญทองแดง กฤษดา วงศ์สระ เขต 10 กทม. สถิติ 195 ก.ก.

รุ่น 45 ก.ก.หญิง ปนัดดา แห่งนามโชติ เขต 10 กทม. กวาด 3 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติทั้ง 3 รายการ เริ่มจาก สแนทช์ เหรียญทอง ปนัดดา แห่งนามโชติ เขต 10 กทม. สถิติ 64 ก.ก., เหรียญเงิน ฉันทพิชญา วงศ์เทราช เขต 10 กทม. สถิติ 55 ก.ก., เหรียญทองแดง นริศรา เปี่ยมขุนทด เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 54 ก.ก., คลีน แอนด์ เจิร์ก เหรียญทอง ปนัดดา แห่งนามโชติ สถิติ 80 ก.ก., เหรียญเงิน ฉันทพิชญา วงศ์เทราช เขต 10 กทม. สถิติ 69 ก.ก., เหรียญทองแดง นริศรา เปี่ยมขุนทด เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 65 ก.ก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง ปนัดดา แห่งนามโชติ เขต 10 กทม. สถิติ  144 ก.ก., เหรียญเงิน ฉันทพิชญา วงศ์เทราช เขต 10 กทม. สถิติ 124 ก.ก., เหรียญทองแดง นริศรา เปี่ยมขุนทด เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 119 ก.ก.

Close Menu