“พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ”สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

“พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ”สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

“พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ”สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยพลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ อุปนายกสมาคมกีฬาฯ และ พันเอกศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ทำพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นถ้วยพระราชทานการแข่งขัน EGAT (อีแกท) ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 กันยายน ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ #ThailandTAWA#TAWAofficial

Close Menu