ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ

ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ

การใช้จิตวิทยากับนักกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เช้าวันนี้ (19ส.ค.) จึง
เน้นการอบรมเรื่องจิตวิทยา หลักและวิธีฝึกจิตวิทยาสำหรับกีฬายกน้ำหนัก เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง โดยมีผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย และ ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร

Close Menu