เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับประชาชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1-11 พ.ค.2563 หลังเคยประสบความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ ประกอบด้วย พลอากาศเอก จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ พลโท พิบูลย์ วิเชียรวรรณ
นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา
นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย และพันเอก
ศิขรัชฐ์ เอมโกษา ประชุมร่วมกับจังหวัดตาก โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอดโดยนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เรื่องการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563 ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา
หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกัน จังหวัดตากและเทศบาลนครแม่สอด มีความยินดีและมีความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความสำคัญเป็นการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 ถ้วยพร้อมกัน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวขอบคุณที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯให้ความสำคัญกับจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอดและเมื่อถึงเวลานั้นก็จะรับเป็นเจ้าภาพและใช้ศักยภาพที่มีอยู่จัดให้ดีที่สุด
ขณะที่พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กล่าวว่าเทศบาลแม่สอดมีศักยภาพและมีความพร้อมที่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งทั้งในประเทศและในระด้บเอเชียได้เป็นอย่างดีเพราะมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและไม่ไกลมาก
อนึ่งเทศบาลนครแม่สอดเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGATยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 ในครั้งนั้น ประสบความสำเร็จและได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากเป็นต้นแบบของการจัดในครั้งต่อๆมา
ส่วนการแข่งขัน EGATยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 ระดับประชาชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-11 พ.ค.2563

Close Menu