#### “น้องคิม” ไม่เกรงใจเจ้าภาพ !!! หยิบ 3 เหรียญทองกลับเกาหลีในรุ่นบวก 87 ก.ก.หญิง ####

#### “น้องคิม” ไม่เกรงใจเจ้าภาพ !!! หยิบ 3 เหรียญทองกลับเกาหลีในรุ่นบวก 87 ก.ก.หญิง ####

#### “น้องคิม” ไม่เกรงใจเจ้าภาพ !!! หยิบ 3 เหรียญทองกลับเกาหลีในรุ่นบวก 87 ก.ก.หญิง ####

..
… รุ่นมากกว่า 87 ก.ก.หญิง จอมพลังสาวแดนโสม คิมจีฮยอน คว้าไปคนเดียว 3 เหรียญทอง ท่าสแนตช์ยกได้ 110 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค 143 ก.ก. น้ำหนักรวม 225 ก.ก. วาสนา เชียรรัมย์(เทศบาลนครนครราชสีมาทีมเอ) ได้ 3 เหรียญเงิน ท่าสแนตช์ 87 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค 125 ก.ก. น้ำหนักรวม 212 ก.ก. เหรียญทองแดงท่าสแนตช์ นฤมล ภูสิธานันท์(ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราชทีมเอ) 85 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค กันยามาส ฤกษะเสน(ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราชทีมเอ) 101 ก.ก. น้ำหนักรวม นฤมล ภูสิธานันท์(ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราชทีมเอ) 182 ก.ก.

Close Menu