### นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา นายกสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAWF Executive Board Meeting) ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ###

### นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา นายกสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAWF Executive Board Meeting) ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ###

เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 สหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAWF) ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAWF Executive Board Meeting) ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน จาก 8 ประเทศ 
นายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา นายกสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานคนที่หนึ่งของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติและประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติกำหนดให้จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์สโมสรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2nd SEAWF Inter-Club) ในปี 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือของสมาคมกีฬายกน้ำหนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพัฒนาทักษะนักนักกีฬายกน้ำหนักสู่ระดับสากลต่อไป

Close Menu