นักกีฬาชุดสุดท้าย ออกเดินทางจากประเทศไทยไปทำศึกครั้งนี้แล้ว

นักกีฬาชุดสุดท้าย ออกเดินทางจากประเทศไทยไปทำศึกครั้งนี้แล้ว

เมื่อช่วงเช้าวันที่ .นักกีฬาชุดสุดท้าย ได้แก่ รุ่น 96 กกชาย ศรัท สุ่มประดิษฐรุ่น 81 กกหญิง สิริยากร ไขพันดุงรุ่นมากกว่า 87 กกหญิง ชิดชนก พูลทรัพย์สกุล และดวงอักษร ใจดี ได้ออกเดินทางจากประเทศไทยไปทำศึกครั้งนี้แล้ว

Close Menu