ทุกความเห็นล้วนสำคัญ เราจะก้าวไปด้วยกัน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทุกความเห็นล้วนสำคัญ เราจะก้าวไปด้วยกัน

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 วันนี้ (20ส.ค.) ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ จัดให้มีการแบ่งกลุ่มทำเวิร์คช็อป “ดัชนีชี้วัดเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่เป้าหมายให้เติบโตและยั่งยืน” ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้ฝึกสอนของแต่ละสโมสร ชี้ให้เห็นจุดดี-จุดด้อย ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้กีฬายกน้ำหนักของไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมีศักยภาพ

ThailandTAWA

TAWAofficial

Close Menu