“ตระหนักในหน้าที่ของตน สำคัญที่สุด”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“ตระหนักในหน้าที่ของตน สำคัญที่สุด”

วันสุดท้ายของการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เน้นให้ผู้ฝึกสอนได้รู้จักหน้าที่ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักโดย ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ….และนายวินัย คำจีนศรี…..
หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม มีนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยพลโทพิบูลย์ วิเชียรวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิด
โดยตลอด 4 วันของการอบรม ทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็หวังว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรที่ร่วมอบรม เพื่อยกระดับของการเป็นผู้ฝึกสอนให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไป

ThailandTAWA

TAWAofficial

Close Menu