จิราพรรณ-โชติมา” คว้าไปคนละ 3 ทอง รุ่น 45 และ 49 ก.ก.เยาวชนหญิง ในอีแกตยกเหล็กชิงแชมป์ประเทศไทย 62

จิราพรรณ-โชติมา” คว้าไปคนละ 3 ทอง รุ่น 45 และ 49 ก.ก.เยาวชนหญิง ในอีแกตยกเหล็กชิงแชมป์ประเทศไทย 62

####… “จิราพรรณ-โชติมา” คว้าไปคนละ 3 ทอง รุ่น 45 และ 49 ก.ก.เยาวชนหญิง ในอีแกตยกเหล็กชิงแชมป์ประเทศไทย 62 …####

… รุ่นที่สองของวันที่สองเป็นรุ่น 45 และ 49 ก.ก.เยาวชนหญิงรวบแข่งรวบทั้งสองรุ่นเนื่องจากนักกีฬามีจำนวนไม่มาก

… “จ๋า” จิราพรรณ นันทะวงษ์ จอมพลังเยาวชนทีมชาติไทย สังกัดร.ร.กีฬาจ.นครราชสีมา เก็บไป 3 เหรียญทอง ท่าสแนตช์ยกได้ 82 ก.ก., คลีนแอนด์เจิร์ค 102 ก.ก., น้ำหนักรวม 184 ก.ก.

… บุญยพรรณ แทบทับ ของร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช คว้าเหรียญเงินท่าสแนตช์ 62 ก.ก. และน้ำหนักรวม 133 ก.ก. ส่วน อังคณา ทองสัมฤทธิ์ จากสังกัดเดียวกัน ได้เหรียญเงินคลีนแอนด์เจิร์ค 75 ก.ก.

… เหรียญทองแดง สแนตช์ ชดาพร โพธิ์ศรี(ร.ร.เทศบาลนครสวรรค์) 56 ก.ก., คลีนแอนด์เจิร์ค บุญยพรรณ แทบทับ(ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช) 71 ก.ก., น้ำหนักรวม อังคณา ทองสัมฤทธิ์(ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช) 130 ก.ก.

… ในรุ่น 45 ก.ก.เยาวชนหญิง โชติมา บัวจัตุรัส ของร.ร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี คว้า 3 เหรียญทอง ท่าสแนตช์ 55 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค 66 ก.ก. น้ำหนักรวม 121 ก.ก.

… เหรียญเงิน สแนตช์ ปรียารัตน์ เมืองโพธิ์(ร.ร.บ้านไผ่ ข.ก.5) 44 ก.ก., คลีนแอนด์เจิร์ค 53 ก.ก., น้ำหนักรวม 96 ก.ก.

… เหรียญทองแดง สแนตช์ สุภาพร แก้ววิชิต(ร.ร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี) 43 ก.ก., คลีนแอนด์เจิร์ค ปรียารัตน์ เมืองโพธิ์(ร.ร.บ้านไผ่ ข.ก.5) 51 ก.ก., น้ำหนักรวม ปรียารัตน์ เมืองโพธิ์(ร.ร.บ้านไผ่ ข.ก.5) 95 ก.ก.

…สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. จะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 น. เริ่มที่รุ่น 73 ก.ก.เยาวชนชาย, รุ่น 55 ก.ก.เยาวชนหญิง และ รุ่น 81 ก.ก.เยาวชนชาย

Close Menu