“จิณณพัต”จัด 3 ทอง, “สิริยากร”ได้ 2 ทอง รุ่นแรกของวันสุดท้าย ศึกอีแกตยกเหล็กเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 256

“จิณณพัต”จัด 3 ทอง, “สิริยากร”ได้ 2 ทอง รุ่นแรกของวันสุดท้าย ศึกอีแกตยกเหล็กเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 256

“จิณณพัต”จัด 3 ทอง, “สิริยากร”ได้ 2 ทอง รุ่นแรกของวันสุดท้าย ศึกอีแกตยกเหล็กเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2562…####


… การแข่งขัน “อีแกต ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 ที่ ร.ร.บ้านไผ่ ข.ก. 5 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อช่วงสายของวันนี้ ทำการแข่งขันพร้อมกัน 2 รุ่นคือ รุ่น 76 ก.ก. และรุ่น 81 ก.ก.เยาวชนหญิง

… รุ่น 81 ก.ก.เยาวชนหญิง จิณณพัต คุณพาที ของร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร คว้าไปคนเดียว 3 เหรียญทอง ท่าสแนตช์ยกผ่านทั้งสามครั้งที่ 85, 90, 93 ก.ก., คลีนแอนด์เจิร์คยกผ่านสองครั้งแรก 103, 110 ก.ก. ส่วนครั้งที่สามคณะกรรมการได้เปลี่ยนคำตัดสินจากผ่านเป็นไม่ผ่านที่ 110 ก.ก. ทำให้นำ้หนักเหล็กดีที่สุดอยู่เพียง 110 ก.ก. เท่านั้น , น้ำหนักรวม 203 ก.ก.

… เหรียญเงิน จิรัชญา กลัดบุบผา ของร.ร.เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ 3 เหรียญ สแนตช์ 100 ก.ก., คลีนแอนด์เจิร์ค 100 ก.ก. , น้ำหนักรวม 186 ก.ก. เหรียญทองแดง อธิตยา มณี(ร.ร.กีฬาจ.นครสวรรค์) สแนตช์ 50 ก.ก., คลีนแอนด์เจิร์ค 65 ก.ก., น้ำหนักรวม 115 ก.ก.

… ส่วนรุ่น 76 ก.ก.เยาวชนหญิง สิริยากร ไขพันดุง ของร.ร.กีฬากรุงเทพมหานคร ได้ไป 2 เหรียญทองจากคลีนแอนด์เจิร์ค 110 ก.ก. และน้ำหนักรวม 200 ก.ก. ส่วนท่าสแนตช์ได้เหรียญเงิน 90 ก.ก.

… สำหรับเหรียญทองท่าสแนตช์ได้แก่ สุจิตรา ก้อนเงิน จากร.ร.กีฬาจ.นครราชสีมา 91 ก.ก. ส่วนคลีนแอนด์เจิร์ค สุจิตราได้เหรียญเงิน 100 ก.ก. รวมทั้งน้ำหนักรวม 191 ก.ก., เยาวลักษณ์ จันดี(ร.ร.เทศบาลนครนครสวรรค์) เก็บ 3 เหรียญทองแดง สแนตช์ 70 ก.ก., คลีนแอนด์เจิร์ค 95 ก.ก., น้ำหนักรวม 165 ก.ก.

Close Menu