จอมพลังดาวรุ่งทำลายสถิติกระจาย ยกน้ำหนัก “อุดรธานีเกมส์”

จอมพลังดาวรุ่งทำลายสถิติกระจาย ยกน้ำหนัก “อุดรธานีเกมส์”

การแข่งขันยกน้ำหนัก กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ที่โรงยิมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า

รุ่น 73 กก. ชาย สิทธิกร ศิริสวัสดิ์ จอมพลังเขต 6 นครสวรรค์ กวาดเรียบ 3 เหรียญทอง เร่ิมจากสแนทช์ เหรียญทอง สิทธิกร ศิริสวัสดิ์ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 117 กก., เหรียญเงิน ทศพร สุขสำราญ สถิติ 101 กก., เหรียญทองแดง อภิสิทธิ์ เฮงทรัพย์ เขต 1 อ่างทอง สถิติ 100 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค เหรียญทอง สิทธิกร ศิริสวัสดิ์ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 140 กก., เหรียญเงิน อภิสิทธิ์ เฮงทรัพย์ เขต 1 อ่างทอง สถิติ 129 กก., เหรียญทองแดง ทศพร สุขสำราญ สถิติ 127 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง สิทธิกร ศิริสวัสดิ์ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 257 กก., เหรียญเงิน อภิสิทธิ์ เฮงทรัพย์ เขต 1 อ่างทอง สถิติ 229 กก., เหรียญทองแดง ทศพร สุขสำราญ สถิติ 228 กก.


รุ่น 59 กก. หญิง โป้ยเซียน ยอดสาร นักยกลูกเหล็กสาวเขต 8 สุราษฎร์ธานี ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้า 3 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติได้ทุกท่า โดย สแนทช์ เหรียญทอง โป้ยเซียน ยอดสาร เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 76 กก., เหรียญเงิน ศิรดา ดีพุดซา เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 74 กก., เหรียญทองแดง สุกัญญา ปีแหล่ เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 72 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค เหรียญทอง โป้ยเซียน ยอดสาร เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 99 กก., เหรียญเงิน ศิรดา ดีพุดซา เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 90 กก., เหรียญทองแดง นงนภัส สุขประเสริฐ เขต 1 อ่างทอง สถิติ 86 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง โป้ยเซียน ยอดสาร เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 175 กก., เหรียญเงิน ศิรดา ดีพุดซา เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 164 กก., เหรียญทองแดง นงนภัส สุขประเสริฐ เขต 1 อ่างทอง สถิติ 157 กก.


รุ่น 81 กก.ชาย สแนทช์ เหรียญทอง ศราวุธ แสงหิรัญ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 130 กก., เหรียญเงิน ปณิธาน บุบผามาลา เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 110 กก., เหรียญทองแดง อิทธิพัทธ์ ทองแดง เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 105 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ก เหรียญทอง ปณิธาน บุบผามาลา เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 151 กก., เหรียญเงิน ศราวุธ แสงหิรัญ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 150 กก.,​ เหรียญทองแดง อิทธิพัทธ์ ทองแดง เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 105 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง ศราวุธ แสงหิรัญ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 280 กก., เหรียญเงิน ปณิธาน บุบผามาลา เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 261 กก., เหรียญทองแดง อิทธิพัทธ์ ทองแดง เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 225 กก.


และรุ่น 64 กก.หญิง พรนภา สุรัสวดี จอมพลัง เขต 3 นครราชสีมา กวาด 3 เหรียญทอง และทำลายสถิติได้ทั้ง 3 ท่า เริ่มจาก ท่าสแนทช์ เหรียญทอง พรนภา สุรัสวดี เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 90 กก., เหรียญเงิน สาวิกา ทองถิ่น เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 75 กก., เหรียญทองแดง สิริมา เมืองทรัพย์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 70 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ก เหรียญทอง พรนภา สุรัสวดี เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 103 กก., เหรียญเงิน สาวิกา ทองถิ่น เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 102 กก., เหรียญทองแดง สิริมา เมืองทรัพย์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 83 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง พรนภา สุรัสวดี เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 193 กก., เหรียญเงิน สาวิกา ทองถิ่น เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 177 กก., เหรียญทองแดง สิริมา เมืองทรัพย์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 153 กก.

Close Menu