คุณศุภลักษณ์ โรจนสุกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดินทางมาอวยพรปีใหม่ บ้านยกเหล็ก

คุณศุภลักษณ์ โรจนสุกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดินทางมาอวยพรปีใหม่ บ้านยกเหล็ก

คุณศุภลักษณ์ โรจนสุกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าพบ พล.อ.อ.จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักดิ์ อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 25 ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เมื่อวันก่อน

Close Menu