“ความแข็งแกร่งต้องมาพร้อมความแข็งแรง”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“ความแข็งแกร่งต้องมาพร้อมความแข็งแรง”


การยกน้ำหนักแต่ละครั้ง ไม่ใช่แค่ใช้แรง แต่ต้องรู้จักนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาผสมผสาน ใช้อย่างถูกต้อง การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563
ภาคบ่ายวันนี้ (20 ส.ค.) จึงเน้น ให้ความรู้ในเรื่องโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมฝึกความแข็งแรงของลำตัวสำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก โดยมีผศ.ถาวร กมุทศรีเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ThailandTAWA

TAWAofficial

Close Menu