ความร่วมมือ… แนวทางการเรียนการสอนให้กับนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติ

ความร่วมมือ… แนวทางการเรียนการสอนให้กับนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติ

ความร่วมมือ…
ธงชัย วรไพจิตร
อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ “โค้ชนิด” สายพิณ เดชแสง ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักทีมชาติไทย ร่วมกับ ผกาทิพย์ ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ และนัยนา อุปกุล ผู้ประสานงาน ประชุมหารือ แนวทางการเรียนการสอนให้กับนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติ ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ในโอกาสนี้ ผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นัยนา อุปกุลในวาระเกษียณอายุราชการครู และมอบเสื้อแจ็คเก็ตของสมาคมฯ ให้กับทั้ง 2 ท่าน เป็นที่ระลึก โดย วริษา ปลื้มฤดี จะเป็นครู ทำหน้าที่ประสานงานให้กับสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯต่อไป

Close Menu