มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นำโดย พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ อุปนายก พลโทพิบูลย์ วิเชียรวรรณ อุปนายก และหัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้แทนเดินทางไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

อ่านต่อ..

เดินทางไปรับมอบแผ่นยาง สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นำโดย พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักษ์ อุปนายกสมาคมฯ พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ พลโทวิรัช รัชตะวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ เลขาธิการสมาคมฯ เดินทางไปรับมอบแผ่นยาง สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

อ่านต่อ..

เริ่มVote นักกีฬายกน้ำหนักหญิงดีเด่น

ขณะนี้ IWF เริ่มVote นักกีฬายกน้ำหนักหญิงดีเด่น ช่วยกันvoteให้ สุกัญญา ศรีสุราช และ โสภิตา ธนสาร 

อ่านต่อ..